Kontraktacja ziemniaków na sezon 2017 rozpoczęta!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY obecnych plantatorów oraz wszystkich zainteresowanych wznowieniem bądź rozpoczęciem uprawy ziemniaków na nasze potrzeby.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Spółki 20-402 Lublin, ul. Betonowa 9  tel. 81 532 45 18.

NASZE OCZEKIWANIA:

Produkcja ziemniaków powinna odbywać się zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej, co w szczególności zakłada:

 • prowadzenie prawidłowej agrotechniki na plantacji
 • prawidłowe stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin na plantacjach ziemniaków jadalnych z przeznaczeniem na produkcje suszu ziemniaczanego,
 • stosowanie środków ochrony roślin w ilościach zabezpieczających ziemniaki przed chorobami i szkodnikami, ale nieprzekraczających dozwolonych norm.

 Ziemniaki jadalne dostarczane do nas powinny charakteryzować się odpowiednią jakością handlowa i spełniać wymagania jakościowe zawarte w specyfikacji surowca, tzn. powinny być:

 • zdrowe, jędrne, nieuszkodzone, bez pęknięć fizjologicznych,
 • wstępnie doczyszczone,
 • odpowiedniej wielkości, o regularnym kształcie,
 • jednolite odmianowo,
 • wolne od obcych zapachów,
 • o podwyższonej zawartości skrobi (najlepiej w przedziale 14-16%),
 • o płytkich oczkach,
 • o barwie miąższu - jasnożółtej do żółtej.

Preferowane odmiany to: MIRANDA, DONALD, TAJFUN, AMANDA, HONORATA

Zainteresowanym deklarujemy wsparcie w postaci odpowiednich szkoleń oraz pomocy w zakupie sadzeniaków.

Zawsze terminowo wywiązujemy się z płatności za dostarczone ziemniaki, bez względu na zmieniającą się sytuację na rynku.

 Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „LUBLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 20-402 Lublin ul. Betonowa 9 | NIP 946-15-80-419 | REGON 430753703

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050886. Kapitał zakładowy 2 761 200 zł.

tel. centrala: +48 81 532 70 71, +48 81 532 45 18 | fax: +48 81 532 74 30

tel. dział sprzedaży: +48 504 040 061

tel. plantatorzy/kontraktacja: +48 504 040 063